Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 19 styczeń 2019 r.
02.01.2012
kalendarium

 

Styczeń 2011r.:
- trwa kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, która została rozpoczęta w grudniu 2010r.
- dnia 03.01.2011r. do OSPWL celem dalszego pełnienia służby wojskowej przybył chor. szt. Jarosław Djokić

Luty 2011r.
- w dalszym ciągu trwają czynności kontrolne realizowane przez NIK
- przygotowanie jednostki do zapowiedzianej kontroli finansowo-gospodarczej

Marzec 2011r.
- kontrolę zakończył inspektor Najwyższej Izby Kontroli. W wyniku zrealizowanych czynności w poszczególnych działach i zagadnieniach kontrolujący dobrze ocenił działalność jednostki
- przez trzy tygodnie marca w Ośrodku była prowadzona kontrola finansowo-gospodarcza. Za działalność finansowo - gospodarczą Ośrodek otrzymał ocenę dobrą.
- dnia 31.03. 2011r. do rezerwy ubył st. szer. Tomasz Zdrojewski.

Kwiecień 2011r.
- dnia 27.04.2011r. odbyło się uroczyste pożegnanie ppłk Marka Gmurskiego, który po przeszło czterech latach dowodzenia Ośrodkiem został służbowo przeniesiony do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
   w Drawsku Pomorskim na stanowisko Komendanta Centrum.
- w dniu 30.04.2011r. do rezerwy ubył chor. Wojciech Stępień.

Maj 2011r.
- przygotowania do uroczystych obchodów Święta Jednostki

Czerwiec 2011r.
- w dniu 10 czerwca 2011r. się odbyły się uroczyste obchody Święta Jednostki,
- dnia 11 czerwca 2011r. zorganizowano festyn dla dzieci kadry i pracowników wojska OSPWL Żagań.

Lipiec 2011r.
- 01.07.2011r. do jednostki przybył celem dalszego pełnienia służby wojskowej kpt. Andrzej Paczyński
- w tym samym dniu oficjalnie pożegnano kpt. Dariusza Ścianę, który został służbowo przeniesiony do 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim.
- dnia 15.07.2011r. zmarł były Komendant Ośrodka ppłk Jarosław Siwczyk.
- 19.07.2011r. służbę wojskową w OSPWL-Żagań rozpoczął st. szer. Sebastian Motyka
- 26.07.2011r. służbę wojskową w OSPWL-Żagań rozpoczął st. szer. Paweł Wolanin

Sierpień 2011r.
- 03.08.2011r. z jednostki na inne stanowisko służbowe odszedł kpt. Jerzy Gwiazda-Rzepecki
- 12.08.2011r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego

Wrzesień 2011r.
- 05.09.2011r. celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej do jednostki został skierowany mjr Sławomir Piotrowski
- 13.09.2011r. służbę wojskową w OSPWL-Żagań rozpoczął st. kpr. Paweł Flis

Październik 2011r.
- 05.10.2011r. z OSPWL do innej jednostki odszedł sierż. Dariusz Dobrochłop
- z dniem 31.10.2011r. do rezerwy odeszli: mł. chor. szt. Andrzej Gawlik, chor. Wiesław Poterała i sierż. Damian Niedziela.
- w dniach 25.10.2011r.-28.10.2011r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Żagań komisyjnie wybrano ,,Podoficera i Szeregowego 2011 roku”.
Podoficerem roku został st. sierż. Daniel Sasiela, a szeregowym roku st. szer. Grzegorz Szpajchler.

Listopad 2011r.
- w dniu 10 listopada 2011r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Żagań odbyła się zbiórka żołnierzy i pracowników jednostki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W rozkazie okolicznościowym Komendant OSPWL-Żagań podziękował całemu stanowi osobowemu za osiąganie bardzo dobrych wyników w szkoleniu i dyscyplinie oraz za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wyróżniając przodujących żołnierzy i pracowników wojska nagrodami pieniężnymi, urlopami nagrodowymi, jak również pochwałami.
- w dniu 15.11.2011r. służbę wojskową w OSPWL-Żagań rozpoczął kpr. Krzysztof Kustra
- z dniem 30 listopada 2011r. do rezerwy odeszli: kpt. Tomasz Rękiewicz, mł. chor. szt. Andrzej Wolny, mł. chor. szt. Grzegorz Kmera, st. chor. Wojciech Chudoń, chor. Ryszard Szczęsny, mł. chor. Mariusz Jóźwiak, sierż. Marek Michalec, sierż. Robert Ściana
- w tym samym dniu na emeryturę odszedł długoletni pracownik wojska Ośrodka pan Henryk Żwirek

Grudzień 2011r.
- 01.12. 2011r. służbę wojskową w korpusie szeregowych zawodowych rozpoczął szer. Marcin Woś (były pracownik wojska OSPWL-Żagań) oraz szer. Miłosz Kępiński.
- 07.12.2011r. w jednostce rozpoczął służbę wojskową por. Jacek Kuleta
- 12.12.2011r. w jednostce rozpoczął służbę wojskową kpt. Franciszek Nanowski
- 16.12.2011r. odbyło się podsumowanie roku szkoleniowego. Za profesjonalizm oraz osiąganie wysokich wyników w szkoleniu i służbie Komendant OSPWL-Żagań wyróżnił przodujących żołnierzy nagrodami pieniężnymi.  

 

tekst: M.P