Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Środa, 19 grudzień 2018 r.
12.07.2017
W dniu 12 lipca 2017r., w Klubie Wojskowym Czarnej Dywizji w Żaganiu odbyła się uroczysta zbiórka związana z objęciem obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Żagań przez ppłk Jacka GASZAKA...

    W dniu 12 lipca  2017r., w Klubie Wojskowym Czarnej Dywizji w Żaganiu odbyła się uroczysta zbiórka związana z objęciem obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Żagań przez ppłk Jacka GASZAKA, połączona ze złożeniem przysięgi wojskowej przez żołnierza powołanego do pełnienia zawodowej służby wojskowej w strukturach 11 batalionu dowodzenia. Po wprowadzeniu w tematykę zbiórki przez narratora, dowódca 11 batalionu dowodzenia ppłk Dariusz LESIUK złożył meldunek Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosławowi MICE, po czym przekazał dowodzenie uroczystością  mjr Markowi DRABKOWI. Po wprowadzeniu sztandarów  przez poczty sztandarowe 11 batalionu dowodzenia oraz OSPWL-Żagań, w skład którego weszli kpt. Krzysztof KRĘŻEL (dowódca pocztu), mł. chor. Paweł PODOLSKI (sztandarowy) oraz sierż. Paweł FLIS (asysta),  ppłk Dariusz LESIUK powitał wszystkich uczestników zbiórki. Następnie szef sekcji personalnej Ośrodka st. chor. Bernard ORŁOWSKI odczytał rozkaz o wyznaczeniu ppłk Jacka GASZAKA na stanowisko Komendanta Ośrodka. Po odczytaniu rozkazu głos zabrał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław MIKA, po czym nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru. Sztandar od  czasowo pełniącego obowiązki Komendanta Ośrodka mjr Mariusza HAŁATYNA, przyjął ppłk Jacek GASZAK. Po przyjęciu sztandaru nastąpiło podpisanie protokołu oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Ośrodka. Meldunek od ppłk Jacka GASZAKA i mjr Mariusza HAŁATYNA przyjął gen. dyw. Jarosław MIKA. Następnie mjr Mariusz HAŁATYN wręczył odznakę pamiątkową Ośrodka ppłk Jackowi GASZAKOWI, bowiem zgodnie z Regulaminem jej nadawania nowy Komendant otrzymuje odznakę w dniu przyjęcia obowiązków. Kolejnym etapem uroczystej zbiórki było przemówienia  ppłk Jacka GASZAKA oraz  ppłk Dariusza LESIUKA. Po przemówieniach dowódca 11 batalionu dowodzenia realizował czynności związane z zaprzysiężeniem powołanego do służby wojskowej żołnierza. Przysięgę przyjął Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław MIKA. Po przysiędze zgodnie z ,,Ceremoniałem wojskowym” obecny na zbiórce proboszcz parafii wojskowej w Żaganiu  ks. kmdr. por. Radosław MICHNOWSKI pobłogosławił żołnierza, który złożył przysięgę wojskową. Po odprowadzeniu sztandarów uczestników zbiórki zaproszono do wykonania pamiątkowej fotografii.

        

tekst: Marek Ptasiński     

foto: plut. Rafał Horbowy