Strona Główna
DOWÓDZTWO
Sobota, 19 styczeń 2019 r.

Dowódca JW 5430 ppłk JACEK GASZAK

Podpułkownik Jacek Gaszak służbę wojskową rozpoczął

w 1989r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych
w Poznaniu, którą ukończył w 1993 roku. Jako absolwent WSOWP został skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 120 pułku zmechanizowanym w Świętoszowie na stanowisko dowódcy plutonu czołgów. Po restrukturyzacji pułku i powstaniu 10 Brygady Kawalerii Pancernej, przez cały czas był związany z tą jednostką, gdzie zajmował niżej wymienione stanowiska służbowe:

1995r. – 1996r. oficer operacyjny sztabu batalionu czołgów;

1996r. – 1999r. dowódca kompanii w batalionie czołgów;

1999r. – 2001r. szef sztabu batalionu czołgów;

2001r. – 2004r. oficer operacyjny w sekcji operacyjnej (S-3) sztabu 10 BKPanc.;

2004r. – 2007r. młodszy specjalista w sekcji planowania logistyki;

2007r. – 2011r. oficer sekcji (S-3);

2012r. – 2017r. szef sekcji w sekcji szkolenia Brygady.

W międzyczasie ukończył niżej wymienione kursy i szkolenia:

1999r. Wyższy Kurs Specjalistyczny dla dowódców batalionów czołgów w Wyższej Szkole Oficerskiej im. S. Czarnieckiego;

2011r.  Kurs dla oficerów pionu szkolenia w Akademii Obrony Narodowej;

2016r.  Kurs dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej.

Ponadto podpułkownik Jacek Gaszak w 2010 roku ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy uzyskując tytuł magistra.
         Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego z zarządzaniem kryzysowym. Posiada  2 stopień znajomości języka angielskiego.

W dniu 11 lipca 2017 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań.

Podpułkownik Jacek Gaszak interesuje się motoryzacją. Jest żonaty. Ma jedno dziecko.